Sądy kościelne

 • Sąd Metropolitalny Białostocki

  Sąd Metropolitalny Białostocki
  Sąd dla Diecezji Białystok
  Ul. Kościelna 1
  15 – 087 Białystok
  Telefon: (085) 665 24 01

 • Sąd Metropolitalny

  Sąd Metropolitalny
  Sąd dla Diecezji Bielsko/Żywiec
  Ul. Franciszkańska 3
  31 – 004 Kraków
  Telefon: (012) 429 41 49

  Biuro Sądu Metropolitalnego
  Ul. Żeromskiego 5 -7
  43 – 300 Bielsko-Biała
  Telefon: (033) 819 06 24

 • Gnieźnieński Trybunał Metropolitalny

  Gnieźnieński Trybunał Metropolitalny
  Sąd dla Diecezji Bydgoszcz
  Ul. Kan. Jana Łaskiego 7 62 – 200 Gniezno
  Telefon: (061) 426 21 02

  Punkt Konsultacyjny Trybunału Metropolitalnego
  Ul. Malczewskiego 1
  85 – 104 Bydgoszcz
  Telefon: (052) 366 98 04

 • Sąd Metropolitalny

  Sąd Metropolitalny
  Sąd dla Diecezji Częstochowa
  Ul. Św. Barbary 41 42 – 200 Częstochowa
  Telefon: (034) 324 12 18

 • Sąd Biskupi w Drohiczynie

  Sąd Biskupi w Drohiczynie
  Ul. Kościelna 10
  17 – 312 Drohiczyn
  Telefon: (085) 655 78 05 wew. 703 oraz (085) 655 72 01 Centrex 106

 • Sąd Diecezjalny

  Sąd Diecezjalny
  Sąd dla Diecezji Elbląg
  Ul. Świętego Ducha 11
  82 – 300 Elbląg
  Telefon: (055) 232 81 64

 • Sąd Biskupi Diecezji Ełckiej

  Sąd Biskupi Diecezji Ełckiej
  Sąd dla Diecezji Ełk
  Ul. 3 Maja 10 10 – 300 Ełk
  Telefon: (087) 621 69 87 oraz (087) 621 69 88

 • Gdański Trybunał Metropolitalny

  Gdański Trybunał Metropolitalny
  Sąd dla Diecezji Gdańsk
  Ul. Cystersów 11
  80 – 330 Gdańsk-Oliwa
  Telefon: (058) 661 57 37

 • Biskupi Sąd Duchowny

  Biskupi Sąd Duchowny
  Sąd dla Diecezji Gliwice
  Ul. Książąt Opolskich 19
  40 – 005 Opole
  Telefon : (077) 454 35 81

 • Gnieźnieński Trybunał Metropolitalny

  Gnieźnieński Trybunał Metropolitalny
  Sąd dla Diecezji Gniezno
  Ul. Kan. Jana Łaskiego 7
  62 – 200 Gniezno
  Telefon: (061) 426 21 02

 • Metropolitalny Sąd Duchowny

  Metropolitalny Sąd Duchowny
  Sąd dla Diecezji Kalisz
  Ul. Ostrów Tumski 5
  61 – 109 Poznań
  Telefon: (061) 851 28 30

  Biuro Sądu Metropolitalnego Kuria Diecezjalna
  Ul. Widok 80/82
  62 800 Kalisz
  Telefon: (062) 766 07 00

 • Sąd Metropolitalny w Katowicach

  Sąd Metropolitalny w Katowicach
  Sąd dla Diecezji Katowice
  Ul. Jordana 39
  40 – 951 Katowice skr. Pocztowa 206
  Telefon: (032) 608 15 56 oraz (032) 251 21 60 wew. 334

 • Sąd Biskupi Kielecki

  Sąd Biskupi Kielecki
  Sąd dla Diecezji Kielce
  Ul. Jana Pawła II 1
  25 – 013 Kielce
  Telefon: (041) 344 29 59

 • Sąd Biskupi Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej

  Sąd Biskupi Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
  Sąd dla diecezji Koszalin/Kołobrzeg
  Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 25
  75 – 062 Koszalin
  Telefon: (094) 343 87 31

 • Sąd Metropolitalny

  Sąd Metropolitalny
  Sąd da Diecezji Kraków
  Ul. Franciszkańska 3
  31 – 004 Kraków
  Telefon: (012) 429 41 49

 • Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej

  Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej
  Sąd dla Diecezji Legnica
  Ul. Jana Pawła II 1
  59 – 220 Legnica
  Telefon: (076) 724 41 60

 • Sąd Metropolitalny Lubelski

  Sąd Metropolitalny Lubelski
  Sąd dla Diecezji Lubelskiej
  Ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2
  20 – 950 Lublin
  Telefon: (081) 532 36 33 oraz (081) 532 10 58 wew. 308

 • Sąd Biskupi w Łomży

  Sąd Biskupi w Łomży
  Sąd dla Diecezji Łomża
  Ul. Sadowa 1/1
  18 – 400 Łomża
  Telefon: (086) 473 46 60

 • Sąd Biskupi Łowicki

  Sąd Biskupi Łowicki
  Sąd dla Diecezji Łowicz
  Ul. Stary Rynek 19
  99 – 400 Łowicz
  Telefon: (046) 837 83 07

 • Trybunał Metropolitalny Łódzki

  Trybunał Metropolitalny Łódzki
  Sąd dla Diecezji Łódź
  Ul. Ks. Ignacego Skorupki 3
  90 – 458 Łódź
  Telefon: (042) 664 87 48 oraz (042) 664 87 24

 • Metropolitalny Sąd archidiecezji Warmińskiej

  Metropolitalny Sąd archidiecezji Warmińskiej
  Sąd dla Diecezji Olsztyn
  Ul. Pieniężnego 22
  10 – 006 Olsztyn
  Telefon: (089) 524 71 50

 • Biskupi Sąd Duchowny

  Biskupi Sąd Duchowny
  Sąd dla Diecezji Opole
  Ul. Książąt Opolskich 19
  45 – 005 Opole
  Telefon: (077) 454 35 81

 • Sąd Biskupi Diecezji Pelplińskiej

  Sąd Biskupi Diecezji Pelplińskiej
  Sąd dla Diecezji Pelplin
  Ul. Biskupa Dominika 11
  83 – 130 Pelplin
  Telefon: (058) 536 12 21

 • Sąd Biskupi Płocki

  Sąd Biskupi Płocki
  Sąd dla Diecezji Płock
  Ul. Tumska 3
  09 – 402 Płock
  Telefon: (024) 262 70 93 Centrex 119 lub (024) 268 04 63 Centrex 144 lub (024) 268 04 49

 • Metropolitalny Sąd Duchowny

  Metropolitalny Sąd Duchowny
  Sąd dla Diecezji Poznań
  Ul. Ostrów Tumski 5
  61 – 109 Poznań
  Telefon: (061) 851 28 30

 • Sąd Metropolitalny

  Sąd Metropolitalny
  Sąd dla Diecezji Przemyśl
  Ul. Pl. Katedralny 4a
  37 – 700 Przemyśl
  Telefon: (016) 676 88 12

 • Sąd Kościelny Diecezji Radomskiej

  Sąd Kościelny Diecezji Radomskiej
  Sąd dla Diecezji Radom
  Ul. Malczewskiego 1
  26 – 610 Radom
  Telefon: (048) 340 61 19

 • Sąd Biskupi w Rzeszowie

  Sąd Biskupi w Rzeszowie
  Sąd dla Diecezji Rzeszów
  Ul. Zamkowa 4
  35 – 032 Rzeszów
  Telefon: (017) 852 44 15

 • Sandomierski Sąd Biskupi

  Sandomierski Sąd Biskupi
  Sąd dla Diecezji Sandomierz
  Ul. Żeromskiego 2
  27 – 600 Sandomierz
  Telefon: (015) 644 66 45

 • Sąd Biskupi Siedlecki

  Sąd Biskupi Siedlecki
  Sąd dla Diecezji Siedlce
  Ul. Bpa. I. Świrskiego 57
  08 – 110 Siedlce
  Telefon: (025) 633 95 96

 • Sąd Biskupi w Sosnowcu

  Sąd Biskupi w Sosnowcu
  Sąd dla Diecezji w Sosnowcu
  Ul. Gospodarcza 14a
  41 – 214 Sosnowiec
  Telefon: 0 519 512 820

 • Sąd Metropolitalny Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

  Sąd Metropolitalny Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
  Sąd dla Diecezji Szczecin/Kamień Pomorski
  Ul. Królowej Korony Polskiej 28E
  70 – 485 Szczecin
  Telefon: (091) 422 65 23

 • Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej

  Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej
  Sąd dla Diecezji Świdnica Śląska
  Ul. Jana Pawła II 1
  59 – 220 Legnica
  Telefon: (076) 724 41 60

 • Sąd Diecezjalny

  Sąd Diecezjalny
  Sąd dla Diecezji Tarnów
  Ul. Legionów 30
  33 – 100 Tarnów
  Telefon: (014) 631 73 10

 • Sąd Biskupi Diecezji Toruńskiej

  Sąd Biskupi Diecezji Toruńskiej
  Sąd dla Diecezji Toruń
  Ul. Łazienna 18
  87 – 100 Toruń
  Telefon: (056) 622 35 30 wew. 25 i 26

 • Sąd Metropolitalny Warszawski

  Sąd Metropolitalny Warszawski
  Sąd dla Diecezji Warszawa
  Ul. Nowogrodzka 49, Ip.
  00 – 695 Warszawa
  Telefon: (022) 628 53 06

 • Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej

  Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej
  Sąd dla Diecezji Włocławek
  Ul. Pl. Kopernika 3
  87 – 800 Włocławek
  Telefon: (054) 231 23 54 Centertex 310

 • Metropolitalny Sąd Duchowny

  Metropolitalny Sąd Duchowny
  Sąd dla Diecezji Wrocław
  Ul. Katedralna 13
  50 – 328 Wrocław
  Telefon: (071) 327 11 21 oraz (071) 327 11 23

 • Sąd Biskupi

  Sąd Biskupi
  Sąd dla Diecezji Zamość/Lubaczów
  Ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
  22 – 400 Zamość
  Telefon: (084) 627 95 21

 • Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

  Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
  Sąd dla Diecezji Zielona Góra/Gorzów Wlkp.
  Ul. Żeromskiego 22 skr. Poczt. 875
  66 – 400 Gorzów Wlkp.
  Telefon: (095) 720 48 20

 • Sąd Metropolitalny Warszawski

  Sąd Metropolitalny Warszawski
  Sąd Ordynariatu Polowego Wojska polskiego
  Ul. Nowogrodzka 49, Ip.
  00 -659 Warszawa
  Telefon: (022) 628 53 06

 • Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej

  Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej
  Sąd dla Przemyśl – Warszawa Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego
  Ul. Pieniężnego 22
  10 – 006 Olsztyn
  Telefon: (089)524 71 50

 • Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej

  Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej
  Sąd dla Wrocław– Gdańsk Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego
  Ul. Pieniężnego 22
  10 – 006 Olsztyn
  Telefon: (089)524 71 50

 • Supremo Tribunale Della Segnatura Apostolica

  Supremo Tribunale Della Segnatura Apostolica
  Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej
  Palazzo Della Cancelleria
  Piazza Della Cancelleria 1 00186 Roma
  Telefon: +39 06 69 88 75 20

 • Tribunale Della Rota Romana

  Tribunale Della Rota Romana
  Trybunał Roty Rzymskiej
  Palazzo Della Cancelleria
  Piazza Della Cancelleria 1 00186 Roma
  Telefon: +39 06 69 88 75 20

 

Sądy apelacyjne drugiej instancji:

I Instancja II Instancja
BIAŁYSTOK ŁOMŻA
BIELSKO/ŻYWIEC KATOWICE
BYDGOSZCZ POZNAŃ
CZĘSTOCHOWA KRAKÓW
DROHICZYN BIAŁYSTOK
ELBLĄG OLSZTYN
EŁK OLSZTYN
GDAŃSK OLSZTYN
GLIWICE KATOWICE
GNIEZNO POZNAŃ
KALISZ WARSZAWA
KATOWICE KRAKÓW
KIELCE KRAKÓW
KOSZALIN/KOŁOBRZEG SZCZECIN/ KAMIEŃ POMORSKI
KRAKÓW KATOWICE
LEGNICA WROCŁAW
LUBLIN WARSZAWA
ŁOMŻA BIAŁYSTOK
ŁOWICZ WARSZAWA
ŁÓDŹ WARSZAWA
OLSZTYN GDAŃSK
OPOLE KATOWICE
PELPLIN GDAŃSK
PŁOCK WARSZAWA
POZNAŃ WARSZAWA
PRZEMYŚL LUBLIN
RADOM WARSZAWA
RZESZÓW PRZEMYŚL
SANDOMIERZ LUBLIN
SIEDLCE LUBLIN
SOSNOWIEC CZĘSTOCHOWA
SZCZECIN/KAMIEŃ POMORSKI POZNAŃ
ŚWIDNICA ŚLĄSKA WROCŁAW
TARNÓW KRAKÓW
TORUŃ GDAŃSK
WARSZAWA POZNAŃ
WŁOCŁAWEK GNIEZNO
WROCŁAW POZNAŃ
ZAMOSĆ/LUBACZÓW PRZEMYŚL
ZIELONA GÓRA/ GORZOW WLKP. SZCZECIN/KAMIEŃ POMORSKI
ORDYNARIAT POLOWY WOJSKA POLSKIEGO GNIEZNO
PRZEMYŚL-WARSZAWA OBRZĄTKU BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO GDAŃSK
WROCŁAW-GDAŃSK OBRZĄDKU BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO GDAŃSK