Trybunał Konstytucyjny

                                                                                                                                                                                                                             

 • Trybunał Konstytucyjny

  Sekretariat Trybunału Konstytucyjnego 

  00 – 918 Warszawa   

  Aleja Jana Christiana Szucha 12A

  telefony:                                                                                                                                                                                                                     (022) 657 45 82                                                                                                                                                                                                           fax:                                                                                                                                                                                                                               (022) 657 45 90                                                                                                                                                                                        www.trybunal.gov.pl

 •                                                                                                                                                                                                                        

 • Prezes Trybunału Konstytucyjnego

            

  telefony:

  (022) 621 65 03 lub (022) 657 45 73    

 •                                                                                                                                                                                                                       

 • Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego

                                                                                                                                                               telefon:                                                                                                                                                                                                                        (022) 628 51 76             

                                                                                                                                                                                         

 •                                                                                                                                                                                                                       

 • Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego

           

  telefony:      

  (022) 657 45 86 lub (022) 621 59 37

  fax: 

  (022) 657 45 03   

                                                                                                                                                                                                     email:                                                                                                                                                                     maciek.graniezki@trybunal.gov.pl

 •                                                                                                                                                                                                                       

 • Dyrektor Biura ds. Administracyjnych

      

  telefony:       

  (022) 657 45 80 lub (022) 629 49 22 

  fax:

  (022) 622 18 30

                                                                                                                                                                                                            email:                                                                                                                                                                                 dabrowski@trybunal.gov.pl

 •                                                                                                                                                                                                                       

 • Zespół Prezydialny Dyrektor

      

  telefon:        

  (022) 657 45 30     

  fax:

  (022) 629 39 77            

                                                                                                                                                                                      email:                                                                                                                                                                               prezydialny@trybunal.gov.pl

 •                                                                                                                                                                                                                       

 • Zespół Prasy i Informacji Rzecznik Prasowy Biura Trybunału Konstytucyjnego

     

  telefon:

  (022) 657 45 15    

                                                                                                                                                                                                     email:                                                                                                                                                                                   prasainfo@trybunal.gov.pl 

 •                                                                                                                                                                                                                       

 • Zespół Orzecznictwa i Studiów Dyrektor

           

   telefony:

  (022) 621 76 34 lub (022) 657 45 14

                                                                                                                                                                                                         email:                                                                                                                                                                            orzecznictwo@trybunal.gov.pl   

 •                                                                                                                                                                                                                       

 • Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Dyrektor

         

  telefony:

  (022) 657 45 12 lub (022) 657 45 78

                                                                                                                                                                                                        email:                                                                                                                                                                                           skarga@trybunal.gov.pl   

 •                                                                                                                                                                                                                       

 • Sekretarz Trybunału Konstytucyjnego

                

  telefon:

  (022) 657 45 82

  fax:

  (022) 657 45 90  

                                                                                                                                                                                                email:                                                                                                                                                                       dorota.hajduk@trybunal.gov.pl    

 •                                                                                                                                                                                                                       

 • Biblioteka Trybunału Konstytucyjnego

  telefon:

  (022) 657 45 44   

                                                                                                                                                                                                     email:                                                                                                                                                                                                           bb@trybunal.gov.pl                

                                                                                                                                                                               

 •