Trybunał Konstytucyjny

                                                                                                                                                                                                                               

  • Trybunał Konstytucyjny

    Sekretariat Trybunału Konstytucyjnego 

    00 – 918 Warszawa   

    Aleja Jana Christiana Szucha 12A

    telefony:                                                                                                                                                                                                                     (022) 657 45 82                                                                                                                                                                                                           fax:                                                                                                                                                                                                                               (022) 657 45 90                                                                                                                                                                                        www.trybunal.gov.pl

  •                                                                                                                                                                                                                        

  • Prezes Trybunału Konstytucyjnego

              

    telefony:

    (022) 621 65 03 lub (022) 657 45 73    

  •                                                                                                                                                                                                                       

  • Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego

                                                                                                                                                                 telefon:                                                                                                                                                                                                                        (022) 628 51 76             

                                                                                                                                                                                           

  •                                                                                                                                                                                                                       

  • Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego

             

    telefony:      

    (022) 657 45 86 lub (022) 621 59 37

    fax: 

    (022) 657 45 03   

                                                                                                                                                                                                       email:                                                                                                                                                                     maciek.graniezki@trybunal.gov.pl

  •                                                                                                                                                                                                                       

  • Dyrektor Biura ds. Administracyjnych

        

    telefony:       

    (022) 657 45 80 lub (022) 629 49 22 

    fax:

    (022) 622 18 30

                                                                                                                                                                                                              email:                                                                                                                                                                                 dabrowski@trybunal.gov.pl

  •                                                                                                                                                                                                                       

  • Zespół Prezydialny Dyrektor

        

    telefon:        

    (022) 657 45 30     

    fax:

    (022) 629 39 77            

                                                                                                                                                                                        email:                                                                                                                                                                               prezydialny@trybunal.gov.pl

  •                                                                                                                                                                                                                       

  • Zespół Prasy i Informacji Rzecznik Prasowy Biura Trybunału Konstytucyjnego

       

    telefon:

    (022) 657 45 15    

                                                                                                                                                                                                       email:                                                                                                                                                                                   prasainfo@trybunal.gov.pl 

  •                                                                                                                                                                                                                       

  • Zespół Orzecznictwa i Studiów Dyrektor

             

     telefony:

    (022) 621 76 34 lub (022) 657 45 14

                                                                                                                                                                                                           email:                                                                                                                                                                            orzecznictwo@trybunal.gov.pl   

  •                                                                                                                                                                                                                       

  • Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Dyrektor

           

    telefony:

    (022) 657 45 12 lub (022) 657 45 78

                                                                                                                                                                                                          email:                                                                                                                                                                                           skarga@trybunal.gov.pl   

  •                                                                                                                                                                                                                       

  • Sekretarz Trybunału Konstytucyjnego

                  

    telefon:

    (022) 657 45 82

    fax:

    (022) 657 45 90  

                                                                                                                                                                                                  email:                                                                                                                                                                       dorota.hajduk@trybunal.gov.pl    

  •                                                                                                                                                                                                                       

  • Biblioteka Trybunału Konstytucyjnego

    telefon:

    (022) 657 45 44   

                                                                                                                                                                                                       email:                                                                                                                                                                                                           bb@trybunal.gov.pl                

                                                                                                                                                                                 

  •