O nas

Utworzenie Kancelarii Prawa Kanonicznego i Cywilistycznej CC IUSTITA nastąpiło w 2009 roku.
Impulsem do powstania Kancelarii była chęć stworzenia nowej formy pomocy prawnej przede wszystkim dla średnich i małych przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.

Naszą złotą zasadą jest indywidualne traktowanie każdego Klienta tak, by wiedział, że niezależnie od sytuacji ma kontakt ze swoim prawnikiem i może liczyć na jego pomoc. Wiemy z praktyki iż wielokrotnie przedsiębiorcy lub osoby indywidualne korzystające z usług dużych kancelarii nie mają pełnego kontaktu ze swoim prawnikiem.

W naszej Kancelarii każdy Klient zawsze może umówić się z prawnikiem na dogodny termin w celu omówienia nurtujących go pytań lub problemów w miłej i niestresującej atmosferze przy filiżance kawy lub herbaty.

Każdy z prawników wnikliwie i jednostkowo analizuje wszelkie problemy prawne i bada je wedle aktualnego stanu prawnego szukając możliwie najdogodniejszego rozwiązania dla naszego Klienta. W razie potrzeby Klient naszej Kancelarii może skorzystać z naszej pomocy w formie porady telefonicznej, wideokonferencji lub poprzez wymianę korespondencji mailowej.
Nasi prawnicy mogą również dojechać do klienta jeżeli zlecenie tego wymaga lub stan jego zdrowia uniemożliwia dotarcie do Kancelarii.

Dodatkowym atutem jest to, że nasza Kancelaria specjalizuje się w pomocy w sprawach kościelnych posiadając adwokatów kościelnych biegłych w swojej profesji. Wiemy jak trudne i wielokrotnie złożone, a zarazem delikatne są sprawy kościelne jak np. stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Specjalizujemy się w projektowaniu wszelkiego rodzaju umów ze specjalnymi klauzulami, legitymujemy się zadowoleniem zarejestrowaniem ponad 80 spółek na terenie Polski gdzie umowy założycielskie były specjalnie przez nas zaprojektowane tak aby uniknąć ewentualnych problemów i niedogodności w przyszłości.

Współpracujemy i realizujemy zadania dla Klientów z całego świata wielokrotnie bardzo egzotycznych Państw – zwłaszcza w zakresie rejestracji Spółek w Polsce, a zwłaszcza z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy, Niemiec, Francji i Korei.

Nasi prawnicy doskonale porozumiewają się z klientami w języku angielskim, w pewnym zakresie w języku niemieckim.

Dla naszych klientów do dyspozycji mamy współpracujące z nami:
– Kancelarię Notarialną;
– Kancelarię Patentową;
– Biuro Tłumaczeń wraz z tłumaczami przysięgłymi z praktycznie wszystkimi najważniejszymi językami świata.

Mamy zaszczyt poinformować iż od dnia 1 marca 2013 roku nasi Klienci mają możliwość dokonać w naszej Kancelarii zapłaty dowolną  kartą płatniczą za pomocą dostępnego terminala kart w naszej siedzibie  akceptującego wszelkie znane i liczące się firmy płatnicze i wydane przez nie karty, a zwłaszcza VISA, MASTERCARD, MAESTRO i pozostałe, poza american express, wszystkimi metodami płatniczymi w tym zwłaszcza w  nowych technologiach, takich jak paypass, chargeback, płatność telefonem itp.

Pragniemy też poinformować iż wkrótce dostępna będzie płatność kartami online.

Prawo jest dla nas inspiracją, którą pragniemy rozwijać i propagować nadto pragniemy nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Do każdego problemu podchodzimy kreatywnie i profesjonalnie bo wiemy, że tego się od nas oczekuje. Nasza Kancelaria posiada również współpracujące Kancelarie i podmioty, które pozwalają naszemu Klientowi na kompleksową obsługę adekwatną do oczekiwań.

Dla nas nasza praca to pasja.

Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na
https://www.rzetelnafirma.pl/XH0B6U25

Kancelaria CC IUSTITA współpracuje z BIG InfoMonitor, ma możliwość sprawdzania kontrahentów dla naszych klientów oraz wpisywania jeżeli są dłużnikami do BIG, BIK i ZBP w ramach podpisanej umowy z:

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.         

ul. Zygmunta Modzelewskiego 77

 02-679 Warszawa