Zespół

Adam Wandel – założyciel kancelarii.

Ukończył XII LO im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie. Już wtedy bardzo interesował się kwestiami prawnymi. Wielokrotnie uczestniczył w symulowanych rozprawach oraz pojawiał sie na otwartych rozprawach sądowych m.in. Trybunału Konstytucyjnego. Kończąc naukę w liceum w 2004 roku rozpoczął naukę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa Kanonicznego. Przez cały okres pięcioletnich studiów zgłębiał materię i tematykę prawa kanonicznego i świeckiego, uczestniczył w wielu konferencjach, dodatkowych zajęciach i praktykach, był także starostą roku przez kilka lat.

Największym zainteresowaniem jakiemu się poświęcił to instytuty świeckie oraz prawo małżeńskie. Studia ukończył w 2009 obroną pracy magisterskiej pod tytułem : ” Formacja w instytutach świeckich poprzedzająca definitywną inkorporację” pisaną pod kierunkiem uznanego i szanowanego Księdza Profesora Doktora Habilitowanego Juliana Kałowskiego MIC, z oceną bardzo dobrą. Po obronie pracy magisterskiej pragnąc pogłębić swą wiedzę rozpoczął studia doktoranckie na tymże wydziale. Obecnie ukończył rok doktorancki oraz uzyskał zatwierdzenie tematu pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW pt. „Walor opinii biegłego w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa prowadzony w Sądzie Biskupim we Włocławku pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r.”. Równocześnie w trakcie studiów na Wydziale Prawa Kanonicznego otworzył studia równoległe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 2014r. broniąc pracy magisterskiej pt. „Środki dowodowe w sprawach o rozwód oraz sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego” napisanej pod kierunkiem uznanego autorytetu Profesora Doktora Habilitowanego Karola Weitz.

Od 2007 do 2009 roku odbywał praktykę w uznanej i utytułowanej kancelarii prawnej ” Marek Musioł Kancelaria Prawnicza” gdzie miał okazję szlifować zdobytą wiedzę oraz nabywać nowe umiejętności nie tylko z zakresu prawa polskiego ale i międzynarodowego. W 2010 roku odbył praktykę w Sądzie Metropolitalnym we Włocławku pod kierunkiem Szanownego Księdza Oficjała Profesora Doktora Habilitowanego Janusza Gręźlikowskiego. Jest nominowanym adwokatem przy sądzie biskupim we Włocławku nieprzerwanie od 2010r. co jest potwierdzone stosownym dokumentem nominacyjnym do wglądu dla Klienta. Prowadził również sprawy we wszystkich innych Trybunałach Kościelnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności w : Sądzie Metropolitalnym Warszawskim, Sądzie Duchownym w Poznaniu, Sądzie Biskupim w Częstochowie, Sądzie Biskupim w Łowiczu, Sądzie Biskupim w Płocku i innych.

Posiada duże doświadczenie procesowe z zakresu spraw kościelnych, gospodarczych, handlowych i cywilnych.

Był ekspertem w dziedzinie prawa piszącym artykuły dla serwisu DZIENNIKA.pl.

Obecnie jest ekspertem w dziedzinie prawa piszącym artykuły, udzielającym pomocy prawnej na szeroką skalę w uznanym serwisie BiznesMentor.pl

Dokonania i działalność Adama Wandel została doceniona przez uznane na świecie wydawnictwo Who is Who wydające jeden z najbardziej rozpoznawalnych leksykonów na świecie dotyczącym życiorysów wybitnych osób. Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż Adam Wandel dołączył do elitarnego grona społeczności Who is Who a jego życiorys znajdzie się w leksykonie wydanym na 2014r. wśród wielu znanych osobistości.

Jednocześnie Adam Wandel udziela się charytatywnie i wspomaga najpotrzebniejszych. Raz w roku decyzją Adama Wandel jako właściciela Kancelarii CC IUSTITA wspierana jest jedna organizacja działająca non-profit, fundacja o działalności charytatywnej lub instytucja działająca na rzecz osób potrzebujących lub chorych.

Adam Wandel jest również współzałożycielem „Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świetej Hildegardy” – szereg informacji o stowarzyszeniu znajduje sie w zakładce strony Kancelarii pro publico bono

Od września 2012 roku zaangażowanie, wiedza i umiejętności Adama Wandel zostały docenione gdyż uzyskał on możliwość prowadzenia obsług prawnej uznanej międzynarodowej korporacji DODOX Korea mającej sieć spółek w całej Europie i zajmującej się przygotowaniem dla światowych i uznanych marek prestiżowych stoisk wystawowym na największych światowych wystawach i targach oraz powierzono mu funkcję Głównego menedżera do spraw prawnych i handlowych – General manager of the legal affairs and commercial of The DODOXPOL Sp. z o.o.

Adam Wandel jest osobą nietuzinkową, potrafiąca znaleźć rozwiązanie nawet najtrudniejszego problemu. Zawsze uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do życia. Jeszcze nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Jest człowiekeim ambitnym i oddanym swojej sprawie. Kocha książki i podróże. Wierzy, że nie ma rzeczy niemożliwych. Materie prawne, w których się specjalizuje to prawo handlowe, prawo cywilne – z akcentem na umowy, prawo przewozowe, prawo prasowe i autorskie oraz kościelne prawo małżeńskie oraz prawo instytutów świeckich oraz życia konsekrowanego.

 

Piotr Żaczyński – praktykant

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Pruszkowie. Od zawsze interesował się tematyką finansową i giełdową, a szczególnie kształtowanie się prawa w tej materii. W 2005 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa Kanonicznego.

Kończy właśnie pisać pracę magisterska związaną z tematyką małżeństw mieszanych. Tematyka ta jest głównym zainteresowaniem z zakresu prawa kanonicznego. Równocześnie kończy studia na Wydziale Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Pisze pracę magisterską związaną z tematyką finansową. Doświadczenie i praktyka zawodowa Piotra Żaczyńskiego dzieli się na dwa kierunki – kierunek związany z finansami oraz kierunek związany z prawem.