Osoby fizyczne – prawo świeckie i kościelne

Osoby fizyczne – prawo świeckie i kościelne

  • sprawy cywilne
  • sprawy karne
  • sprawy rodzinne
  • sprawy spadkowe
  • sprawy z zakresu prawa kościelnego – między innymi stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego i inne sprawy incydentalne
  • Sprawy z zakresu Prawa Pracy
  • Reprezentacja Sądowa
  • Wszelkie inne sprawy zwłaszcza jak pomoc prawna, pisanie umów, analiza umów, informowanie o bieżącym stanie prawnym
  • Ze względu na podpisane umowy z partnerami- pomoc w leasingach, kredytach i innych ofertach finansowych wraz z funduszami unijnymi
  • Udzielamy porad telefonicznych oraz e-mailem