Pro Publico Bono

Adam Wandel jest współzałożycielem oraz zaprojektował statut towarzystwa oraz wraz z całą Kancelarią wspiera prawnie”Polskie Towarzystwo Przyjaciół św. Hildegardy” zrzeszające osoby z całego świata w tym osoby z różnych warstw społecznych od zwykłych obywateli po osoby ze świata biznesu, sztuki czy artystów, lekarzy itp. i, które współpracuje z Międzynarodowym Towarzystwem św. Hildegardy.  Towarzystwo zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem: 0000454416 z siedzibę w 05 – 400 Otwock przy ulicy Żeromskiego 6.  Wkrótce na stronie zostanie udostępniony statut online oraz deklaracja członkowska. Towarzystwo cieszy się aprobatą Kościoła Katolickiego. Serdecznie Zapraszamy do odwiedzenia strony TOWARZYSTWA poprzez kliknięcie na słowo obok.