ul. Domaniewska 47, IIp. lok. 204 02-672 Warszawa tel.: 510 033 594

Sprawozdawczość finansowa spółek w 2018 roku i nowości


Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych i obserwujących blog naszej Kancelarii.

Nasza Kancelaria postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i nie tylko – dla każdego zainteresowanego, w zakresie propagowania świadomości prawnej i pomocy w wielokrotnie złożonych problemach prawnych.

Tyle wstępnych ogłoszeń parafialnych tytułem pierwszego wpisu przejdźmy do meritum poruszanego dziś problemu.

W dniu 15 marca 2018 roku doszło do wyczekiwanej przez różne środowiska w tym również przedsiębiorców (dla niektórych rewolucyjna w ocenie innych katastroficzna – kwestia punktu widzenia ), zmiany (nowelizacji) ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym wprowadzona ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw [zwana dalej „Ustawą zmieniająca”].

Zmiana ta będzie miała istotne znaczenie dla wszystkich podmiotów rejestrowanych w KRS bowiem stosownie do art. 19e ust. 1 [„Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości” ] wskazanej wyżej ustawy sprawozdania i dokumenty finansowe (sprawozdania, bilans zysków i strat) nie będą już składane do Sądu Rejestrowego zaś za pośrednictwem platformy ministerialnej – wyłącznie w formie elektronicznej, tzn. nie będziemy już składać wniosków i dokumentów papierowych do sądu rejestrowego.

Nowe zmiany dotyczą wszystkich przedsiębiorcy, którzy będą składali sprawozdania finansowego za 2017 po dniu 15 marca 2017 roku (szczęśliwi Ci co zrobili to wcześniej)

Warto wskazać, że zgodnie z nowelizacją w 2017 roku składane dokumenty będą w formie skanów podpisanych certyfikatem kwalifikowanym (lub profilem zaufanym ePUAP) zaś od 2018 roku będzie to już jednolity plik kontrolny.

Zanim przyjrzymy się bliżej nowym obowiązkom – warto wskazać, że do tej pory istniała możliwość składania dokumentów finansowych elektronicznie (nie była to jednak forma obowiązująca, wyłącznie dobra wola podmiotu) jednakże na tle wszystkich zarejestrowanych podmiotów ilość takich wniosków stanowiła znikomy ułamek procenta.

Spróbujmy się przyjrzeć jak będzie wyglądała cała procedura. Możemy ją podzielić na trzy okresy zależne od wchodzących w życie przepisów:

  1. okres przejściowy tj. od dnia wejścia znowelizowanej ustawy w życie z dniem 15 marca 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku.

Wychodząc naprzeciw przedsiębiorców ministerstwo wprowadziło okres pośredni zakładając, że wprowadzone zmiany mogą doprowadzić do przejściowych problemów i trudności.

W związku z powyższym podmioty sporządzają sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty sprawozdawcze w tradycyjnej formie.

W następnej kolejności zgodnie z wymogami przepisów podpisują je wymagane osoby (najczęściej członkowie zarządu) zaś takie dokumenty należy następnie zeskanować tworząc ich kopię.

Następnie stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy zmieniającej należy podpisać certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP stworzoną kopię dokumentów: „Do dnia 30 września 2018 r. dopuszcza się dołączanie do zgłoszenia lub wniosku kopii dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 10, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, dopuszcza się dołączanie do zgłoszenia lub wniosku kopii tych dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem”.

Ostatnią czynnością jest złożenie za pośrednictwem platformy ministerialnej podpisanych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych. (portal s24 na którym musimy założyć konto i tam wgrywamy dane)

Cała procedura jest bezpłatna, istnieje możliwość złożenia dokumentów finansowych za pośrednictwem dotychczasowej platformy elektronicznej ale będzie ona odpłatna.

  1. Okres od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Procedury pozostają te same jednakże dostępna będzie tylko jedna platforma – bezpłatna, do składania sprawozdań finansowych, jednocześnie od 1 października 2018 roku wszelkie sprawozdania finansowe będą musiały być sporządzanie wyłącznie w formie elektronicznej i podpisane certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawniona do reprezentacji

  1. Okres po 1 stycznia 2019 roku.

W 2019 roku przedsiębiorców czekają kolejne zmiany bowiem wszelkie sprawozdania będą sporządzane wyłącznie elektronicznie w formie jednolitego pliku kontrolnego (wymóg dotyczy wszystkich sprawozdań za 2018 rok)

Formę, strukturę i wymogi jednolitego pliku kontrolnego określi minister finansów..

Następnie po wczytaniu sprawozdań do repozytorium sądowego będą one przesyłane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Cała procedura ma być bezpłatna.

Warto podkreślić, że dla podmiotów, których sprawozdania wymagają opinii biegłego rewidenta został również wprowadzony obowiązek sporządzenia sprawozdań audytorskich w formie elektronicznej i podpisywania przez audytorów podpisem kwalifikowanym

Dane ze sprawozdań trafią z sądowego repozytorium do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Oznacza to, że spółki i inne podmioty wpisane do KRS nie będą już musiały przesyłać raportów do urzędów skarbowych. Wyręczy je w tym sąd.

Czy nowe zmiany przyniosą oczekiwanie odciążenie sądów rejestrowych co wprost wpłynie na zmniejszenie czasu oczekiwania na zakończenie postępowań rejestrowych i inne pozytywne zmiany?

W mojej ocenie myślę, że istnieje taka szansa bowiem dotychczasowo w okresie sprawozdawczym (ok końca kwietnia do lipca) sądy były zalewane wnioskami zawierającymi zgłoszenie sprawozdań finansowych oraz innych. Powodowało to „zakorkowanie” sądów co powodowało, że rozpatrywanie wniosków trwało często kilka tygodni albo miesięcy.

W swojej praktyce wielokrotnie tłumaczyłem swoim klientom zniecierpliwionym długim oczekiwaniem na zaktualizowanie wpisu w KRS z czego to wynika. Odciążenie referendarzy powinno być więc pozytywnym wyznacznikiem.

Jednocześnie nie możemy zapominać, że technika ma to do siebie iż bywa zawodna – wejście nowelizacji w dniu 15 marca 2018 roku spowodowało problemy i awarię systemu KRS.

Jednocześnie co prawda dane finansowe będą pod łatwiejszą kontrola organów fiskalnych – ujednolicony system ale i nam prawnikom będzie łatwiej prowadzić działania przy transakcjach handlowych oszczędzając nasz czas.

Patrzę w przyszłość z delikatną nadzieją ale i szeregiem wątpliwości.

W kolejnym wpisie postaram się poruszyć problem powiązany z tematyką dzisiejszego wpisu – tj. jak podmioty, które mają w swoim składzie obcokrajowców mogą wypełnić obowiązek sprawozdawczy jeżeli osoby te nie posiadają numeru PESEL.

Zachęcam do komentowania i wyrażania opinii wpisu

pozdrawiam ciepło

Adam Wandel

Ograniczenie prawne:

 

Szanowni Państwo nasza Kancelaria pragnie poinformować, iż korzystając i zapoznając się z treścią niniejszego bloga oraz zawartych w nim wpisów są Państwo świadomi oraz rozumieją, że:

a) wszelkie wpisy mają za cel budowanie samoświadomości prawnej oraz pobudzanie czytelników do zgłębiania danej tematyki we własnym zakresie,

b) autor tworząc blog i poszczególne wpisy powziął sobie za cel i charakter wyłącznie edukacyjny,

c) zawiera on wyłącznie treści i informacje o charakterze ogólnym,

d)zarówno blog jak również zawarte w nim treści nie stanowią w żadnym zakresie ani porady prawnej, ani wykładni prawa ani jakiejkolwiek innej formy pomocy prawnej,

e) nie buduje stosunku klient – prawnik jak również relacji tym podobnych,

f) autor bloga wyraża swoje swobodne myśli i przemyślenia,

g) w celu uzyskania wiedzy specjalistycznej można skontaktować się z klientem – taka konsultacja jet odpłatna.

 

Autor bloga nie odpowiada za jego treść i wpisy w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej. Treść bloga jest wyrazem wyłącznych poglądów i spostrzeżeń  autora i nie stanowi oficjalnego stanowiska jego kancelarii. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji czy innych organów ochrony prawnej.

Autor bloga ponadto nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych w blogu przez osoby trzecie.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Prawa Kanonicznego i Cywilistyczną CC IUSTITA Adam Wandel Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawa Kanonicznego i Cywilistyczna CC IUSTITA Adam Wandel z siedzibą w Warszawie.
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem business.kancelaria@cciustita.pl.
Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności . W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Udzieliliśmy pomocy
0
Obsługujemy przedsiębiorców
0
Spraw kościelnych
0
Kancelaria CC IUSTITA © 2024 | POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO
Akceptujemy płatności kartą
0
Would love your thoughts, please comment.x

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. W zakresie dokładniejszych informacji oraz zakresu przetwarzania informacji i danych osobowych przez Kancelarię w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (RODO) i obowiązujących aktów prawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prosimy kliknąć w przycisk Polityka Prywatności poniżej. Akceptując niniejszy komunikat oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z polityką prywatności Kancelarii i ją akceptuję/esz. W przeciwnym wypadku prosimy o opuszczenie strony internetowej / This website uses cookies. Using the website means consenting to their saving or reading according to browser settings. For more detailed information and the scope of the Law Firm's processing of information and personal data within the scope of the Regulation of the European Parliament on the Protection of Personal Data (RODO) and applicable legal acts in the Republic of Poland, please click on the Privacy Policy button below. By accepting this communication you declare that you have read and accept the Law Firm's privacy policy. Otherwise, please leave the website Polityka prywatności / Privacy Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close