ul. Domaniewska 47, IIp. lok. 204 02-672 Warszawa tel.: 510 033 594

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego


Adwokaci kościelni w naszej kancelarii są renomowanymi i profesjonalnymi pełnomocnikami z wieloletnim doświadczeniem. W ramach spraw kościelnych współpracujemy z wieloma kancelariami prawnymi.

Prowadzimy sprawy w większości trybunałów kościelnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy z naszych prawników świadczy kompleksową i pełną pomoc zarówno w etapie analizy sprawy jak również przez cały okres procesu nie tylko do wyroku końcowego ale również w zakresie ewentualnego zaskarżenia (apelacji lub innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia).

Nasi adwokaci posiadają stosowne stałe nominacje biskupie, które są do wglądu jak również mają prawo de reprezentowania w konkretnych sprawach tzw. nominacje ad causam.

Na samym początku wskazać należy, że prawo kanoniczne nie zna ani procesu ani instytucji „rozwodów kościelnych” czy „unieważnienia małżeństwa”, z którą często można się spotkać zarówno w mediach i mediach społecznościowych jak również prasie.

Nie oznacza to, że nie możemy dostać szansy by znów zawrzeć małżeństwo kościelne. Z pomocą przychodzi nam tu prawodawca kościelny, który wskazuje nam dwie możliwe procedury:

  1. dyspensa od małżeństwa ważnie zawartego ale niedopełnionego tzw. skarga super rato,
  2. proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

W ramach wskazanych powyżej procedur udział adwokata nie jest oczywiście obowiązkowy ale na pewno bardzo pomocny – każda strona może proces prowadzić sama.

Nasza rola i pomoc dla Państwa przejawia się w trzech kierunkach:

Etap przedsądowy

Nasza rola i pomoc jest zaakcentowana na dokładnej konsultacji sprawy, oceny zasadności wszczęcia procesu, szansy na wygranie procesu, zebranie materiału dowodowego, zebranie wymaganej dokumentacji do sądu, przygotowujemy skargę powodową. Informujemy również o wysokości opłat sadowych.

Jednocześnie przedstawiamy jak wygląda proces i jego poszczególne etapy, możliwy rezultat i dalsze kroki. Wskazujemy czym proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego różni się od procesu świeckiego – rozwodu cywilnego, oraz wskazujemy skutki stwierdzenia nieważności małżeństwa na tle społeczności kościelnej oraz dla samych stron.

Odpowiadamy wyczerpująco na wszelkie pytania i wątpliwości kierowane do nas.

W ramach porady wstępnej dokonujemy tez kompleksowej analizy psychologicznej, ewentualnie jeżeli są widoki na ponowne nawiązanie wspólnoty prowadzimy mediacje i udzielamy wsparcia małżonkom.

W sytuacji, gdy skarga powodowa została odrzucona pomagamy sporządzić rekurs przeciwko odrzuceniu skargi powodowej

Etap procesowy

Jest to bardzo ważny etap procesu dlatego też nieoceniona jest pomoc adwokata.

Nasi adwokaci bieżąco nadzorują postępowanie i aktywnie w nim uczestniczą przeglądając akta, redagując i przygotowują stosowne pisma procesowe, dobierają stosowny dodatkowy materiał dowodowy, reagują na pisma i działania obrońcy węzła małżeńskiego oraz drugiej strony procesu.

Pomagamy przygotować pytania dla stron oraz świadków do ich przesłuchań.

Stawiamy się na publikacje akt przed przygotowaniem mowy końcowej.

W końcowym etapie postępowania opracowujemy stanowisko i krytyczne uwagi do opinii biegłego oraz mowę obrończą na koniec procesu (tzw. mowa końcowa).

Jednocześnie przygotowujemy stanowisko i uwagi do uwag końcowych obrońcy węzła małżeńskiego.

Strona, które same prowadzą swój proces oferujemy profesjonalne i niedrogie doradztwo oraz pomoc konsultacyjna w sprawie.

Zaskarżanie orzeczeń oraz usuwanie klauzul wyrokowych i inne działania

Kiedy zapadnie już wyrok w sprawie niestety nie zawsze jest on korzystny lub zawiera on wady. Nasi adwokaci przygotowują profesjonalna apelację do sądu II instancji oraz w późniejszym etapie ewentualna prośbę o wyznaczenie III instancji w Rzeczypospolitej Polskiej lub wprost apelację do Najwyższego Trybunału Roty Rzymskiej z siedzibą w Rzymie na terenie Państwa Watykan.

Jeżeli wyrok posiada wady (usuwalne lub nieusuwalne) nasi adwokaci również pomogą sporządzić stosowne środki zaskarżenia by wzruszyć niekorzystny lub wadliwy wyrok.

W ramach naszych usług pomagamy zarówno stronom powodowym jak również pozwanym.

Jednocześnie wskazujemy, iż nasi adwokaci w określonych sytuacjach w Kodeksie Prawa Kanonicznego mogą reprezentować obydwoje małżonków w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego (miedzy innymi gdy są zgodni co do podstaw stwierdzenia nieważności) co wielokrotnie może skrócić czas procesu.

Jakie są korzyści z posiadania adwokata kościelnego w sprawie:

  • Profesjonalna analiza sprawy i sporządzenie zgodnej z wymogami skargi powodowej,
  • Czynny udział w postępowaniu – tylko adwokat może na każdym etapie postępowania przeglądać akta sprawy, umożliwia to bieżącą informację o stanie sprawy,
  • Adwokat może uczestniczyć w przesłuchaniach świadków i za pośrednictwem sędziego zadawać pytania,
  • Bieżąco reaguje na kolejne etapy procesu, pomaga dobrać odpowiedni materiał dowodowy, składać stosowne repliki na pisma stron, pełnomocników oraz obrońcy węzła małżeńskiego,
  • Ma prawo do pisemnego przedłożenia mowy obrończej oraz złożenia repliki na głos obrońcy węzła małżeńskiego albo adwokata,
  • Ma prawny obowiązek złożenia apelacji chyba, że mandant nie wyrazi zgody i takiej woli,
  • Sprzyja szybkości i efektywności postępowania
Udzieliliśmy pomocy
0
Obsługujemy przedsiębiorców
0
Spraw kościelnych
0
Kancelaria CC IUSTITA © 2024 | POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO
Akceptujemy płatności kartą

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. W zakresie dokładniejszych informacji oraz zakresu przetwarzania informacji i danych osobowych przez Kancelarię w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (RODO) i obowiązujących aktów prawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prosimy kliknąć w przycisk Polityka Prywatności poniżej. Akceptując niniejszy komunikat oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z polityką prywatności Kancelarii i ją akceptuję/esz. W przeciwnym wypadku prosimy o opuszczenie strony internetowej / This website uses cookies. Using the website means consenting to their saving or reading according to browser settings. For more detailed information and the scope of the Law Firm's processing of information and personal data within the scope of the Regulation of the European Parliament on the Protection of Personal Data (RODO) and applicable legal acts in the Republic of Poland, please click on the Privacy Policy button below. By accepting this communication you declare that you have read and accept the Law Firm's privacy policy. Otherwise, please leave the website Polityka prywatności / Privacy Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close