ul. Domaniewska 47, IIp. lok. 204 02-672 Warszawa tel.: 510 033 594

Instytucje Prawne


Sąd Metropolitalny Białostocki
Sąd dla Diecezji Białystok
Ul. Kościelna 1
15 – 087 Białystok
Telefon: (085) 665 24 01

Sąd Metropolitalny
Sąd dla Diecezji Bielsko/Żywiec
Ul. Franciszkańska 3
31 – 004 Kraków
Telefon: (012) 429 41 49

Biuro Sądu Metropolitalnego
Ul. Żeromskiego 5 -7
43 – 300 Bielsko-Biała
Telefon: (033) 819 06 24

Gnieźnieński Trybunał Metropolitalny
Sąd dla Diecezji Bydgoszcz
Ul. Kan. Jana Łaskiego 7 62 – 200 Gniezno
Telefon: (061) 426 21 02

Punkt Konsultacyjny Trybunału Metropolitalnego
Ul. Malczewskiego 1
85 – 104 Bydgoszcz
Telefon: (052) 366 98 04

Sąd Metropolitalny
Sąd dla Diecezji Częstochowa
Ul. Św. Barbary 41 42 – 200 Częstochowa
Telefon: (034) 324 12 18

Sąd Biskupi w Drohiczynie
Ul. Kościelna 10
17 – 312 Drohiczyn
Telefon: (085) 655 78 05 wew. 703 oraz (085) 655 72 01 Centrex 106

Sąd Diecezjalny
Sąd dla Diecezji Elbląg
Ul. Świętego Ducha 11
82 – 300 Elbląg
Telefon: (055) 232 81 64

Sąd Biskupi Diecezji Ełckiej
Sąd dla Diecezji Ełk
Ul. 3 Maja 10 10 – 300 Ełk
Telefon: (087) 621 69 87 oraz (087) 621 69 88

Gdański Trybunał Metropolitalny
Sąd dla Diecezji Gdańsk
Ul. Cystersów 11
80 – 330 Gdańsk-Oliwa
Telefon: (058) 661 57 37

Biskupi Sąd Duchowny
Sąd dla Diecezji Gliwice
Ul. Książąt Opolskich 19
40 – 005 Opole
Telefon : (077) 454 35 81

Gnieźnieński Trybunał Metropolitalny
Sąd dla Diecezji Gniezno
Ul. Kan. Jana Łaskiego 7
62 – 200 Gniezno
Telefon: (061) 426 21 02

Metropolitalny Sąd Duchowny
Sąd dla Diecezji Kalisz
Ul. Ostrów Tumski 5
61 – 109 Poznań
Telefon: (061) 851 28 30

Biuro Sądu Metropolitalnego Kuria Diecezjalna
Ul. Widok 80/82
62 800 Kalisz
Telefon: (062) 766 07 00

Sąd Metropolitalny w Katowicach
Sąd dla Diecezji Katowice
Ul. Jordana 39
40 – 951 Katowice skr. Pocztowa 206
Telefon: (032) 608 15 56 oraz (032) 251 21 60 wew. 334

Sąd Biskupi Kielecki
Sąd dla Diecezji Kielce
Ul. Jana Pawła II 1
25 – 013 Kielce
Telefon: (041) 344 29 59

Sąd Biskupi Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
Sąd dla diecezji Koszalin/Kołobrzeg
Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 25
75 – 062 Koszalin
Telefon: (094) 343 87 31

Sąd Metropolitalny
Sąd da Diecezji Kraków
Ul. Franciszkańska 3
31 – 004 Kraków
Telefon: (012) 429 41 49

Sąd Kościelny Diecezji Legnickiej
Sąd dla Diecezji Legnica
Ul. Jana Pawła II 1
59 – 220 Legnica
Telefon: (076) 724 41 60

Sąd Metropolitalny Lubelski
Sąd dla Diecezji Lubelskiej
Ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2
20 – 950 Lublin
Telefon: (081) 532 36 33 oraz (081) 532 10 58 wew. 308

Sąd Biskupi w Łomży
Sąd dla Diecezji Łomża
Ul. Sadowa 1/1
18 – 400 Łomża
Telefon: (086) 473 46 60

Sąd Biskupi Łowicki
Sąd dla Diecezji Łowicz
Ul. Stary Rynek 19
99 – 400 Łowicz
Telefon: (046) 837 83 07

Trybunał Metropolitalny Łódzki
Sąd dla Diecezji Łódź
Ul. Ks. Ignacego Skorupki 3
90 – 458 Łódź
Telefon: (042) 664 87 48 oraz (042) 664 87 24

Metropolitalny Sąd archidiecezji Warmińskiej
Sąd dla Diecezji Olsztyn
Ul. Pieniężnego 22
10 – 006 Olsztyn
Telefon: (089) 524 71 50

Biskupi Sąd Duchowny
Sąd dla Diecezji Opole
Ul. Książąt Opolskich 19
45 – 005 Opole
Telefon: (077) 454 35 81

Sąd Biskupi Diecezji Pelplińskiej
Sąd dla Diecezji Pelplin
Ul. Biskupa Dominika 11
83 – 130 Pelplin
Telefon: (058) 536 12 21

Sąd Biskupi Płocki
Sąd dla Diecezji Płock
Ul. Tumska 3
09 – 402 Płock
Telefon: (024) 262 70 93 Centrex 119 lub (024) 268 04 63 Centrex 144 lub (024) 268 04 49

Metropolitalny Sąd Duchowny
Sąd dla Diecezji Poznań
Ul. Ostrów Tumski 5
61 – 109 Poznań
Telefon: (061) 851 28 30

Sąd Metropolitalny
Sąd dla Diecezji Przemyśl
Ul. Pl. Katedralny 4a
37 – 700 Przemyśl
Telefon: (016) 676 88 12

Sąd Kościelny Diecezji Radomskiej
Sąd dla Diecezji Radom
Ul. Malczewskiego 1
26 – 610 Radom
Telefon: (048) 340 61 19

Sąd Biskupi w Rzeszowie
Sąd dla Diecezji Rzeszów
Ul. Zamkowa 4
35 – 032 Rzeszów
Telefon: (017) 852 44 15

Sandomierski Sąd Biskupi
Sąd dla Diecezji Sandomierz
Ul. Żeromskiego 2
27 – 600 Sandomierz
Telefon: (015) 644 66 45

Sąd Biskupi Siedlecki
Sąd dla Diecezji Siedlce
Ul. Bpa. I. Świrskiego 57
08 – 110 Siedlce
Telefon: (025) 633 95 96

Sąd Biskupi w Sosnowcu
Sąd dla Diecezji w Sosnowcu
Ul. Gospodarcza 14a
41 – 214 Sosnowiec
Telefon: 0 519 512 820

Sąd Metropolitalny Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Sąd dla Diecezji Szczecin/Kamień Pomorski
Ul. Królowej Korony Polskiej 28E
70 – 485 Szczecin
Telefon: (091) 422 65 23

Sąd Diecezjalny
Sąd dla Diecezji Tarnów
Ul. Legionów 30
33 – 100 Tarnów
Telefon: (014) 631 73 10

Sąd Biskupi Diecezji Toruńskiej
Sąd dla Diecezji Toruń
Ul. Łazienna 18
87 – 100 Toruń
Telefon: (056) 622 35 30 wew. 25 i 26

Sąd Metropolitalny Warszawski
Sąd dla Diecezji Warszawa
Ul. Nowogrodzka 49, Ip.
00 – 695 Warszawa
Telefon: (022) 628 53 06

Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej
Sąd dla Diecezji Włocławek
Ul. Pl. Kopernika 3
87 – 800 Włocławek
Telefon: (054) 231 23 54 Centertex 310

Metropolitalny Sąd Duchowny
Sąd dla Diecezji Wrocław
Ul. Katedralna 13
50 – 328 Wrocław
Telefon: (071) 327 11 21 oraz (071) 327 11 23

Sąd Biskupi
Sąd dla Diecezji Zamość/Lubaczów
Ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
22 – 400 Zamość
Telefon: (084) 627 95 21

Sąd Kościelny Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Sąd dla Diecezji Zielona Góra/Gorzów Wlkp.
Ul. Żeromskiego 22 skr. Poczt. 875
66 – 400 Gorzów Wlkp.
Telefon: (095) 720 48 20

Sąd Metropolitalny Warszawski
Sąd Ordynariatu Polowego Wojska polskiego
Ul. Nowogrodzka 49, Ip.
00 -659 Warszawa
Telefon: (022) 628 53 06

Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej
Sąd dla Przemyśl – Warszawa Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego
Ul. Pieniężnego 22
10 – 006 Olsztyn
Telefon: (089)524 71 50

Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej
Sąd dla Wrocław– Gdańsk Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego
Ul. Pieniężnego 22
10 – 006 Olsztyn
Telefon: (089)524 71 50

Supremo Tribunale Della Segnatura Apostolica
Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej
Palazzo Della Cancelleria
Piazza Della Cancelleria 1 00186 Roma
Telefon: +39 06 69 88 75 20

Tribunale Della Rota Romana
Trybunał Roty Rzymskiej
Palazzo Della Cancelleria
Piazza Della Cancelleria 1 00186 Roma
Telefon: +39 06 69 88 75 20

Sądy apelacyjne drugiej instancji:

BIAŁYSTOK

BIELSKO/ŻYWIEC

BYDGOSZCZ

CZĘSTOCHOWA

DROHICZYN

ELBLĄG

EŁK

GDAŃSK

GLIWICE

GNIEZNO

KALISZ

KATOWICE

KIELCE

KOSZALIN/KOŁOBRZEG

KRAKÓW

LEGNICA

LUBLIN

ŁOMŻA

ŁOWICZ

ŁÓDŹ

OLSZTYN

OPOLE

PELPLIN

PŁOCK

POZNAŃ

PRZEMYŚL

RADOM

RZESZÓW

SANDOMIERZ

SIEDLCE

SOSNOWIEC

SZCZECIN/KAMIEŃ POMORSKI

ŚWIDNICA ŚLĄSKA

TARNÓW

TORUŃ

WARSZAWA

WŁOCŁAWEK

WROCŁAW

ZAMOSĆ/LUBACZÓW

ZIELONA GÓRA/ GORZOW WLKP.

ORDYNARIAT POLOWY WOJSKA POLSKIEGO

PRZEMYŚL-WARSZAWA OBRZĄTKU BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO

WROCŁAW-GDAŃSK OBRZĄDKU BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO

ŁOMŻA

KATOWICE

POZNAŃ

KRAKÓW

BIAŁYSTOK

OLSZTYN

OLSZTYN

OLSZTYN

KATOWICE

POZNAŃ

WARSZAWA

KRAKÓW

KRAKÓW

SZCZECIN/ KAMIEŃ POMORSKI

KATOWICE

WROCŁAW

WARSZAWA

BIAŁYSTOK

WARSZAWA

WARSZAWA

GDAŃSK

KATOWICE

GDAŃSK

WARSZAWA

WARSZAWA

LUBLIN

WARSZAWA

PRZEMYŚL

LUBLIN

LUBLIN

CZĘSTOCHOWA

POZNAŃ

WROCŁAW

KRAKÓW

GDAŃSK

POZNAŃ

GNIEZNO

POZNAŃ

PRZEMYŚL

SZCZECIN/KAMIEŃ POMORSKI

GNIEZNO

GDAŃSK

GDAŃSK

Udzieliliśmy pomocy
0
Obsługujemy przedsiębiorców
0
Spraw kościelnych
0
Kancelaria CC IUSTITA © 2024 | POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO
Akceptujemy płatności kartą

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. W zakresie dokładniejszych informacji oraz zakresu przetwarzania informacji i danych osobowych przez Kancelarię w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (RODO) i obowiązujących aktów prawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prosimy kliknąć w przycisk Polityka Prywatności poniżej. Akceptując niniejszy komunikat oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z polityką prywatności Kancelarii i ją akceptuję/esz. W przeciwnym wypadku prosimy o opuszczenie strony internetowej / This website uses cookies. Using the website means consenting to their saving or reading according to browser settings. For more detailed information and the scope of the Law Firm's processing of information and personal data within the scope of the Regulation of the European Parliament on the Protection of Personal Data (RODO) and applicable legal acts in the Republic of Poland, please click on the Privacy Policy button below. By accepting this communication you declare that you have read and accept the Law Firm's privacy policy. Otherwise, please leave the website Polityka prywatności / Privacy Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close